เข้าสู่ระบบ

            ผู้ขอผลสอบ O-NET และ วิชาสามัญ 9 วิชา ที่ไม่เคยสอบ GAT/PAT กรุณาลงทะเบียน คลิ้กที่นี่ สำหรับผู้ขอใบรายงานผลการทดสอบที่เคยสอบ GAT/PAT หรือได้ลงทะเบียนแล้ว กรุณา Login
            กรณีลืมรหัสผ่าน สอบถามได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้
  • Counter service (7-eleven)
  • สอบถามจากหน้าระบบ GAT/PAT คลิ้กที่นี่
  • สอบถามผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ที่ เบอร์ 02-217-3800
   
เลขบัตรประจำตัวประชาชน: 
รหัสผ่าน: