เข้าสู่ระบบ

ชื่อเข้าระบบ :
รหัสผ่าน :
  จำชื่อผู้ใช้ 

สร้างผู้ใช้ใหม่

สำหรับมหาวิทยาลัย


1 ) กรุณาตรวจสอบชื่อผู้ใช้งานระบบ RPS

2) สิทธิ์ในการเข้าถึงรายงาน ONET และ GAT PAT ขึ้นกับข้อตกลงระหว่างสถาบันโดยอธิการบดีเป็นผู้ลงนามกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

สำหรับโรงเรียน


1. โรงเรียนสามารถเข้าระบบ RPS ได้โดยกรอกชื่อเข้าระบบ (รหัสโรงเรียน 10 หลัก) และรหัสผ่านเช่นเดียวกับการเข้าระบบ O-NET

2. เมื่อเข้าระบบ RPS แนะนำให้อ่านคู่มือการใช้งานระบบรายงานอัตโนมัติ สทศ. (RPS)

FarCry - Mollio